Copyright (C) 1978-2011,JIN SHIN CHYUAN INDUSTRY CO., LTD
ADDRESS:No.388, Beishihliao Rd., Chungliao Village, Beidou Township, Changhua County, Taiwan,
TEL
:+886-4-887-6528 FAX:+886-4-888-6725